h
London Office
Quick Contact
Image Alt

האם שמעתם על זכות הראשונים?

האם שמעתם על זכות הראשונים?

כך תמנעו מתשלום מס רווח הון כפול

שוקלים למכור מניות של חברות אמריקאיות, חשוב שתדעו!

בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארה"ב זכות הראשונים על רווח הון ממכירת ניירות ערך – במידה והמוכר מחזיק בפחות מ 10% ממניות החברה – שייכת לישראל.
משמעות הוראה זו היא כי תושב ישראל המחויב בהגשת דוח גם בארה"ב מכוח אזרחותו האמריקאית ישלם קודם את המס בישראל ורק את השלמת המס (במידה וישנה) לשלטונות המס בארה"ב.
על כן זכות הראשונים על רווח ההון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסות בארה"ב הינה לישראל.

יש לזכור כי לגבי תושבי ישראל שהם אזרחים אמריקאים אין חובת ניכוי מס במקור על ידי הברוקר , והדוח השנתי שהוא שולח למשקיע (1099) כולל את ההכנסות מריבית, דיבידנד ורווחי הון – ללא ניכוי במקור.

רואי החשבון של המשקיע – הן בישראל והן בארה"ב, חייבים להתחשב בזכות הראשונים:

– לגבי הכנסות מריבית ודיבידנד בגין ניירות ערך אמריקאים זכות הראשונים היא לארה"ב.
– לגבי רווח הון ממכירת ניירות הערך הנ"ל זכות הראשונים הינה לישראל.

לפיכך שימו לב שאינכם משלמים מס התנדבותי לארה"ב ללא הזכות לקיזוזו מהמס החל בישראל.

צור קשר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

Call Now Button