h
London Office
Quick Contact
Image Alt

מיסוי פעילות ישראלים בחו"ל

מיסוי פעילות ישראלים בחו``ל

הזדמנויות עסקיות צצות ברחבי העולם וישראלים רבים משקיעים את כספם בחו"ל. ההשקעה בחו"ל חושפת את המשקיע בין אם הוא יחיד או חברה, לכפל מס ולחבות כספית שהוא כלל לא מודע אליה בראשית הדרך. חבות המס הזו יכול לנגוס באופן משמעותי מהרווח הצפוי של ההשקעה ולהפוך אותה ללא כדאית בסוף הדרך. אנחנו מכנים את החשיפות הללו – תאונות מס.

כדי להימנע מאותן תאונות מס צריך לחשב את מסלול מיסוי ההשקעה מראש, ולתכנן את מבנה הפעילות הפיננסית לפרטים. אנחנו במחלקת המסים הישראלית מכירים היטב את המסלולים השונים עבור כל השקעה. ובונים עבור כל לקוח את מסלול ההשקעה והמבנה הפיננסי שמתאים לסוג ההשקעה, למדינה שבה הוא משקיע, ולמשקיע עצמו (חברה או יחיד). הליווי שלנו בתהליך הוא אינסטרומנטלי והוא מה שיקבע בסוף את הצלחתה. פדיון השקעה ברווח, תלוי במידה רבה במסלול המס שתוכנן מראש. בהתאם לאמנות המס השונות הנחתמות עם ישראל.

בין היתר אנחנו ממליצים ללקוחותינו המשקיעים על פתיחת חברות בחו"ל במבנים השונים: LLC ,C-CROP. בחינת אפשרויות ומגבלות קיזוזי הפסדים, מכירת מקרקעין בחו"ל ומס שבח, מכירת אופציות ורווחי הון.

 

מיסוי עולים/ תושבים חדשים בישראל

עולה חדש או תושב חדש/ חוזר בישראל המחויב בהגשת דוחות מס בישראל. ובמדינה נוספת ברחבי עולם, ובפרט בארה"ב אנגליה וצרפת. ימצא במשרדנו שירות שלם בהגשת הדוחות, המתייחס ל- 2 מערכות המס ושילובן. מחלקת המיסוי  הישראלי ביחד עם מחלקת המיסוי הבינלאומי יודעת להעניק מענה היקפי, ללקוחות בעלי פעילות כפולה: ישראלית ובינלאומית. במובן זה משרדנו הוא בעל שירות ייחודי, אותה ישות מקצועית מגישה את שני דוחות המס של הלקוח. המומחים שלנו בקיאים בחוקי ומערכות המיסוי בישראל ובמדינות השונות. וביכולתם לתת התייחסות מקצועית לכל נגזרות המיסוי של הלקוח במוקדים אלו. לתכנן תוכנית מס היקפית הממזערת את  נטל המס מהצד הישראלי והבינלאומי, וחוסכת ללקוח תשלומים מיותרים ותאונות מס.

Call Now Button