h
London Office
Quick Contact
Image Alt

ביקורת חיצונית ודוחות כספיים

מחלקת ביקורת חיצונית ודוחות כספיים

מחלקת הביקורת מעניקה ללקוחותיה את האמצעי המדויק והטוב ביותר לבחון את מצבם הפיננסי. עבודת הביקורת והכנת הדוחות הכספיים, היא הדרך הנכונה ללמוד יחד אתכם את נקודות החוזק והחולשה הפיננסים של פעילותכם ולהעניק ייעוץ מקצועי וחוות דעת חשבונאיות לגבי אפשרויות צמיחה, ניהול חכם, ובניית צעדים מושכלים לעתיד.

שירותי הביקורת שלנו נעשים בהתאם: לתקינה הישראלית, התקינה הבינלאומית (IFRS), והתקינה האמריקאית (US GAAP).

עבודת הביקורת והדוחות הכספיים הם תמצית הפעילות העסקית. והם אלו שגם מכתיבים את המשך התפתחותה. עסק שמעוניין להתפתח ולצמוח זקוק למערכת חשבונאית נכונה ויציבה, המשכללת את כל אפיקי הפעילות שלו. בונה ומסכמת אותם לידי תשתית פיננסית שמציגה נאמנה את פעילות. באמצעותה הוא יכול לפנות לבנקים לצורך קבלת הלוואות, לחפש  משקיעים חדשים, ליזום מיזמים עסקיים חדשים ועוד. מחלקת הביקורת תומכת, מכוונת ובונה יחד עם לקוחותיה, את המסלול לצמיחה ולהצלחה.

 

ביקורת חברות

למשרדנו ניסיון רב שנים בביקורת חברות, אנחנו מכינים מאות דוחות בשנה ועובדים עם חברות בינוניות וגדולות במגוון רחב של היקפים. עבודת הביקורת כוללת בדיקה והערכה של  הנכסים, ההתחייבויות הכספיות והרווחיות של העסק, עם דגש על ההיבטים החשבוניים ומתן שירותי דיווח וייעוץ שוטף כדי למנף את תשואה והתוצאות העסקיות ולהקטין חשיפה להפסד וסיכון. המומחים שלנו מעניקים את שירותי הביקורת למגוון רחב של סקטורים בין היתר: נדל"ן, תיירות, היי-טק, תעשייה, ביטוח, מזון, טכנולוגיה, ועוד.

 

ביקורת מלכ"רים ועמותות

משרדנו מעניק שירותי ביקורת וייעוץ חשבונאי לגופים ללא מטרות רווח, מהגדולים במשק. המומחים שלנו מכירים היטב את כללי הדיווח והחשבונאות של כספי מלכ"רים לרבות ההיבטים הרגולטורים ושקיפות מול הרשויות לפי סעיף 46 לפקודת המס, טיפול בדיווח כספי תרומות, מענקי תמיכה, עיזבונות, מתנות ועוד.

 

שירותי המחלקה

 • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים
 • עריכה של הדוחות הכספיים
 • פתיחת חברה בע"מ
 • יעוץ מיסויי וייצוג שוטף מול רשויות המס במגוון נושאים
 • ליווי תהליכי מיזוגים ורכישות של חברות
 • הכנת תשקיפים וליווי שוטף לחברות היוצאות להנפקת ניירות ערך בארץ ובעולם
 • יעוץ חשבונאי שוטף עם הבנה במגוון רחב של פעילויות וסקטורים עסקיים
 • יעוץ חשבונאי בנושא התקינה הבינלאומית (IFRS)
 • יעוץ בנושא התקינה האמריקאית (US GAAP)
 • מתן חוות דעת מקצועיות
 • בדיקות נאותות, בדיקות כדאיות וניהול סיכונים

 

הכנת הדוחות הכספיים

לפי הרשות לניירות ערך נדרשת הפרדה מלאה בין האחראי להכנת דוחות הכספיים לבין האחראי על הביקורת, כדי להבטיח מצב של אי תלות ושקיפות. צוות המומחים שלנו מעניק שירותי עריכת דוחות כספיים לחברות רבות בישראל ובחו"ל  תוך בקיאות בכללי הדיווח בהתאם לתקינה הישראלית, האמריקאית והבינלאומית, שימוש בתוכנות מקצועיות ושידורם לרשויות המס.

אנו מכינים מאות דוחות בשנה למגוון רחב של חברות בעלי אופי עסקי שונה. ויודעים לתת מענה וביטוי בדוח הכספי לאופי העסק ופעילותו. אנו רואים חשיבות רבה בהכנת הדוח הכספי ובתפקידו לבעל העסק. הדוח הכספי של הלקוח הוא חלון הראווה של העסק, והוא גם האמצעי שבזכותו יוכל להמשיך את פעילותו ולהתפתח.

 

שירותי המחלקה

 • בניית תשתית דיווחים לניהול שוטף
 • עריכת הדוחות הכספיים התקופתיים- חצי שנתי ושנתי לרבות דוח דירקטוריון
 • ליווי וייעוץ בסוגיות דיווח חשבונאיות מורכבות ובניית תשתית חשבונאית
 • ניהול תהליך סגירת ספרים
 • עבודה מול רואה החשבון המבקר
 • הכנת תחשיבי חשבון השקעה ואקוויטי
 • עבודה מול עו"ד ומנהלי החברה וכתיבת הסברים לדוחות הכספיים
 • איחוד דוחות וביטול רווחים פנימיים
 • תרגום מטבע דוחות חברות הבנות בחו"ל ויצירת קרן הון מתרגום.
 • הצבת נתוני דוחות חברות הבנות לצורכי בסיס האיחוד.
 • תחשיבי מסים לרבות מסים נדחים /עתודה למס.
 • עריכת תזרים מזומנים
Call Now Button