h
London Office
Quick Contact
Image Alt

סוף שנת המס – רשימת טיפים שיחסכו לכם כסף!

סוף שנת המס – רשימת טיפים שיחסכו לכם כסף!

כבכול שנה לקראת סוף שנת המס אנחנו שמחים לעדכן אתכם בחידושי המס החשובים, שיכולים לעזור לכם לחסוך כסף ולהגיש את החומר לרשויות  המס באופן ובזמן הנכון.
להלן רשימת הטיפים שלנו לסוף שנת המס לעיונכם. מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה.!

טיפים כלליים

  1. סיימו את תשלום כל ההוצאות שלכם (משכורות, שכ"ד, חשבונות וכד') עד לתאריך 31 לדצמבר של השנה הנוכחית.
  2. שקלו לדחות קבלת הכנסות חדשות לפחות עד תחילת חודש ינואר של השנה החדשה.
  3. שלמו תשלומי מס הכנסה עבור שנת הנוכחית שטרם שולמו עד לתאריך 31 לינואר, בכדי להימנע מהפרשי הצמדה וריבית שעלולים להתווסף לחוב. תשלומים במהלך חודשי פברואר ומרץ יקבלו הנחות חלקיות בהפרשי ריבית והצמדה. שימו לב שכל תשלום שיתבצע מאוחר יותר, יישא הפרשי הצמדה וריבית מלאים.
  4. הוצאות עסקיות – ערכו רשימה מסודרת של כל ההוצאות העסקיות שלכם בגין השנה שחלפה. ייתכן שתוכלו להוסיף  גם מתנות,
   הוצאות אירוח וכיבוד לצורכי עבודה, אש"ל בארץ, נסיעות לחו"ל, ספרות מקצועית, רכוש קבוע, הוצאות בנק וריבית, טלפון נייד וכלי רכב. שימו לב שהרשימה מעלה הינה רשימה כוללנית, ואינה רלוונטית עבור כל עסק.
  5. חשבוניות עסקה וחובות אבודים: לעיתים השירות/ המוצר כבר סופקו ואין יכולת לגבות את הכסף עקב קושי אמתי בעמידה בתשלום מצד הלקוח. במידה ובהערכת הפירעון שלכם לא תוכלו לגבות את החוב, תוכלו לדווח עליו בדוח המס כחוב אבוד וזה עלול להקטין את ההכנסה החייבת (הפעולה כרוכה בפניה להוצאה לפועל / אישור מעו"ד שהחוב אבוד, והיא רלוונטית לאלו שאינם מדווחים על בסיס מזומן).
  6. מימוש השקעות לשם ניצול הפסדים: לקראת סוף השנה מומלץ לבחון האם יש השקעות מפסידות שאינכם מעוניינים להחזיק בהן יותר. במקרה כזה ניתן לממש את ההשקעה, וההפסד יקוזז מההכנסה לצורך חישוב המס.

טיפים לחברות

  1. הפקידו בבנק את כל הכספים שהתקבלו עד ל-31 לדצמבר, במידה והדבר לא מתאפשר דאגו להפקיד את הכסף ב-1 בינואר על גבי טופס הפקדה נפרד!
  2. ערכו רשימה מסודרת של כל הכספים שיש ברשותם נכון ליום ה- 31 בדצמבר. כולל מזומן, שיקים, שיקים דחויים  (במידה ולא הופקדו), ויתרת הכסף בקופה קטנה.
  3. רכזו רשימה מעודכנת ל- 31 בדצמבר של חייבים, זכאים והוצאות שיש לשלם.
  4. בצעו ספירת מלאי מראש וערכו רשימה מסודרת של כל הפריטים שיש בראשותכם נכון ליום ה-31 בדצמבר. הכניסו  פריטים שעלותם המקורית גבוהה יותר מערכם הנוכחי ברשימה נפרדת.
   משיכות בעלים: משיכה של  יתרות חובה/ שימוש בנכסים מצד בעלי המניות בחברה (החזקה של 10% או יותר) הינן משיכות החייבות במס. מועד חיוב המס בנוגע לשימוש בנכס הינו בתום שנת המס בה הוחל השימוש, ואילו מועד חיוב המס בנוגע למשיכות יתרות חובה, הינה בתום שנת המס לאחר שנת המס שבה נוצרה יתרת החוב. לכן  טרם השימוש בכספים יש לבחון אם כדאי למשוך דיבידנד לשלם בונוס ו/או להחזיר הלוואה ובכך להימנע מאירוע המס.

טיפים לעצמאיים ויחידים

  1. הקדימו את מועד התשלום של ביטוח לאומי לעצמאים עבור חודש ינואר לתאריך 31 בדצמבר.
   (רלוונטי רק למי שאינו משלם בהוראת קבע)
  2. השלימו את תקרות התשלום של קופות הגמל, ביטוחי המנהלים ו/או קרנות ההשתלמות אשר בראשותכם לפני סוף השנה.
  3. תרמו למלכ"רים ועמותות בעלי אישור סעיף 46 לפקודת המס לפני תום השנה ותזכו בהקלת מס (במידה ויש ברשותכם כבר הפסד הימנעו מכך).
  4. עדכנו אותנו בהולדת ילד חדש למשפחה, ושלחו לנו  את ספח המעודכן של תעודת הזהות שלכם. אבות ואימהות לילדים צעירים זוכים בהקלות מס מהמדינה. בנוסף הורים שילדיהם סובלים מלקות למידה כגון: קשב וריכוז (A.D.D) או היפראקטיביות   (A.D.H.D) זכאים להטבת מס נוספת, תלוי כמובן ברמת הליקוי ובמסגרת החינוכית שבה הם לומדים.
  5. זכרו לעדכן אותנו במידה וחל שינוי בסטטוס המשפחתי מהשנה הקודמת. במידה ואתם מטפלים בילד, בן זוג או הורה, שהוא נטול יכולת. ניתן לדרוש נקודות זיכוי באחוזים משמעותיים.
  6. במידה וחליתם והוגדרתם ע"י ביטוח לאומי כבעלי נכות של מעל 90%, הנכם זכאים להטבות מס משמעותיות, עדכנו אותנו בהקדם לצורך הגשת הבקשה.
  7. החלפת ציוד: במידה והחלטתם לרכוש ציוד ושירותים לקראת סוף שנה, יש לוודא טרם הרכישה שהיא ניתנת להכרה באותה שנת מס.

לידיעת הסטודנטים והחיילים המשוחררים הנכם זכאים לנקודות זיכוי מס, חיילים זכאים החל מתאריך השחרור וסטודנטים החל מהשנה שלאחר סיום התואר

Call Now Button