h
London Office
Quick Contact
Image Alt

השפעת הבינה המלאכותית על עבודתם של רו"ח

השפעת הבינה המלאכותית על עבודתם של רו"ח

הכותב: רו״ח יואב אבולעפיה, שותף במשרד אבולעפיה אביטל שרנסקי ושות׳ במסגרת הפרסומים של לשכת רואי החשבון

עבודת הביקורת כמעט ולא השתנתה לאורך השנים האחרונות ומאופיינת בעבודה ידנית ורוטינית שחוזרת על עצמה בכל תקופת דיווח .

ניסיונות לשנות את עבודת הביקורת כך שתתמקד בסיכונים מזוהים בלבד נחלה כישלון במספר רב של מקרים בהם לא הצליחו המבקרים לאתר בזמן אמת כשלים חמורים בהתנהלות של פירמות ואף גרמו להסתמכות יתר על דיווחים ומצגות שסיפקו הלקוחות .

בינה מלאכותית (AI) הופיעה בשנים האחרונות כטכנולוגיה טרנספורמטיבית, שמחוללת מהפכה בתעשיות ומקצועות שונים. מקצוע אחד כזה שיושפע משמעותית מ-AI הוא זה של רואי החשבון.

רואי חשבון ממלאים תפקיד קריטי בהבטחת יושרה פיננסית ומתן תובנות יקרות ערך לארגונים . במאמר זה נבחן את ההשפעה, ההזדמנויות, האתגרים והסכנות העתידיות של טכנולוגית AI על עבודתם של רואי חשבון.

אחת ההשפעות העיקריות של טכנולוגית ה AI על עבודת רואי חשבון היא האוטומציה של משימות שגרתיות החוזרות על עצמן. כלים המונעים על ידי בינה מלאכותית יכולים לבצע התאמות ובדיקות רבות ולהפחית את עומס העבודה הידני של רואי חשבון ולאפשר להם להתמקד בפעילויות עם ערך מוסף ללקוח כגון ניתוח אסטרטגי , ייעוץ ללקוחות , ניתוח נתונים משופר ותובנות עסקיות שונות.

לאלגוריתמי AI יש את היכולת לעבד כמויות עצומות של נתונים במהירות ובדייקנות. רואי החשבון יכולים למנף כלי ניתוח מבוססי בינה מלאכותית כדי לחלץ תובנות משמעותיות מנתונים פיננסיים מורכבים שיאפשרו להם לזהות דפוסים, לאתר חריגות ולחזות מגמות עתידיות ולסייע ללקוחות לקבל החלטות מושכלות.

ניתן לחשוב על דוגמאות רבות בשימוש בבינה מלאכותית כחלק מהליך הביקורת , ניקח כדוגמא זיהוי מלאי איטי או מלאי מת:

ניתוח נתונים וזיהוי דפוסים: אלגוריתמי AI יכולים לנתח נתוני מכירות היסטוריים, רמות מלאי וגורמים רלוונטיים אחרים כדי לזהות דפוסים ומגמות של פריטי המלאי השונים.
על ידי השוואת ביצועי המכירות הנוכחיים לנתונים היסטוריים, בינה מלאכותית יכולה לזהות מוצרים בהם יש מכירות חלשות, מה שעשוי להצביע על מלאי איטי או מת.

חיזוי ביקוש: מודלים לחיזוי ביקוש המופעלים על ידי בינה מלאכותית יכולים לחזות ביקוש עתידי למוצרים על סמך גורמים שונים כגון עונתיות, מגמות שוק, נתוני מכירות היסטוריים והשפעות חיצוניות. על ידי השוואת הביקוש החזוי למכירות בפועל, בינה מלאכותית יכולה לזהות מוצרים בעלי ביצועים נמוכים באופן עקבי העשויים לדרוש תשומת לב מיוחדת .

יש לשים לב לעובדה כי תוכנת AI תסרוק את כל פריטי המלאי במערכת ותשקף הערכת מצב כוללת על איכות המלאי והצורך בהפרשה למלאי מת או מלאי איטי – בניגוד למצב כיום בו מתבצעת בדיקה מדגמית בלבד.

הבינה המלאכותית (AI) יכולה לבצע רבות מן הפעולות שמבצעים היום המבקרים בעבודה ידנית (הנעזרת בכלים ממוחשבים) ולשנות לחלוטין את פני הביקורת בכמה תחומים עיקריים:
בדיקת לקוחות
בדיקות מלאי
בדיקות ספקים
הפרשות להכנסות לקבל , הכנסות מראש , הוצאות מראש והוצאות לשלם
התחייבות לפיצויים
חישוב פחת
בדיקות מדגמיות של הכנסות והוצאות
התאמת כרטיסים מול גורמים חיצוניים לפירמה
דוח התאמה למס

אלגוריתמי למידת מכונה יכולים גם ללמוד ולהסתגל באופן רציף, ולשפר את האפקטיביות של נהלי הביקורת לאורך זמן.
יתר על כן, בינה מלאכותית תסייע לרואי החשבון להבטיח עמידה בתקנים חשבונאים חדשים ותפחית את הסיכון לטעויות ואי ציות.

רואי החשבון ממלאים תפקיד מכריע בהערכה וניהול סיכונים פיננסיים, לרבות איומי אבטחת סייבר.
מערכות המופעלות על ידי בינה מלאכותית יכולות לנטר את פעילויות הרשת, לזהות דפוסים חשודים ולזהות פרצות אבטחה אפשריות.

על ידי מינוף יכולות ה AI רואי חשבון יכולים לשפר את הערכת הסיכונים, ליישם מנגנוני בקרה חזקים ולהגן על מידע פיננסי רגיש.

השפעת הבינה המלאכותית על עבודתם של רואי חשבון תביא גם לשינוי בתפקודם ובאחריותם. כאשר משימות שגרתיות ואוטומטיות יעשו על ידי אלגוריתם AI ,בעוד רואי החשבון יתמקדו יותר ויותר בתכנון פיננסי אסטרטגי, ייעוץ עסקי וניהול קשרי לקוחות.

הביקוש לרואי חשבון עם מומחיות בניתוח נתונים וטכנולוגיות בינה מלאכותית יעלה גם הוא, וארגונים יחפשו אנשי מקצוע שביכולתם לרתום את הכוח של הבינה המלאכותית כדי להניע חדשנות ולספק לארגון תובנות יקרות ערך .

אימוץ טכנולוגית AI על ידי רואי חשבון תיתן להם יתרון עצום ותאפשר להם לספק ערך רב יותר ללקוחותיהם ולהישאר בחזית מקצוע ראיית החשבון בעידן מונע בינה מלאכותית.

אך לשימוש הגובר בטכנולוגית ה AI יש גם סכנות לא מעטות לציבור רואי החשבון ובעיקר לאלו שלא יאמצו את הטכנולוגיה החדשה.

השימוש הגובר בכלי AI בעבודת הביקורת תביא בהכרח לקיצור בתהליכי עבודת הביקורת ובצידה ירידה דרסטית בתעריפי הביקורת , רואי חשבון שימשיכו בעבודת הביקורת המסורתית יתקלו בירידה בהכנסותיהם עד כדי פגיעה ביציבות הכלכלית של משרדם , פיטורי עובדים וצמצום דרסטי בהוצאות המשרד וכמובן בחלוקת הרווח לשותפים .

אז כיצד מתכוננים?

להלן מספר רעיונות שעשויים לעזור למשרדי רו"ח להתמודד עם האתגרים (וכמובן ההזדמנויות ) של השימוש הצפוי בטכנולוגיית AI בעבודת הביקורת :
הגדלת בסיס הלקוחות – מיזוגים ורכישות :
הירידה הצפויה בהכנסות הביקורת מכל לקוח תחייב את המשרדים בהגדלת בסיס הלקוחות באמצעות מיזוגים ורכישות של משרדי רואי חשבון אחרים ורצוי עם פעילות משלימה

התקשרות עם יועצים חיצוניים בתחומים משיקים
מאחר וצפוי כי הכנסות המשרד מביקורת ירדו יהיה צורך לחשוב על אפיקי הכנסות אחרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר ללקוח וכמובן בעלי שולי רווח גבוהים יותר למשרד , אפיק כזה הוא עבודה משותפת עם מומחים חיצוניים בליווי ופתרון בעיות ללקוחות המשרד בתחומים משיקים לעבודת המשרד

במקרים רבים רואה החשבון בטוח שהוא יכול לפתור ללקוח את הבעיה לבד , אך מעבר לעובדה שטובת הלקוח מחייבת התייעצות , עבודה עם מומחים יוצרת לרואה החשבון מעגל היכרויות מקצועיות חדש ופוטנציאל לקבלת עבודות חדשות מאותם מומחים שהפנית להם לקוחות .

יצירת כרית פיננסית (כולל קווי אשראי פנויים) להגדלת פעילות עתידית

אחת הבעיות של משרדי רואי חשבון היא חלוקת מרבית הרווח לשותפים ללא יצירת כרית מזומנים מספיקה (כולל קווי אשראי פנויים ) שתאפשר למשרד לנצל הזדמנויות עתידיות להשקעות או להרחבת המשרד , חשוב לזכור שהזדמנויות ,כשמן כן הן , מופיעות ללא התראה מוקדמת , שמירת כרית מזומנים מספקת (לדעתי לפחות 25% ממחזור הפעילות ) תאפשר למשרד לצמוח ולהתקדם לאורך השנים .

התחברות לרשת בינלאומית והשתתפות פעילה
התחברות לרשת בינלאומית הינה דבר מורכב הדורש השתתפות פעילה בכנסים ופורומים בינלאומיים וגם אינה זולה .
בראשית הדרך היתרונות אינם ברורים ( ודמי החבר יהיו גבוהים מהרווח שיתקבל מהפניות מחברי הרשת ) אך ככל שהזמן עובר מעגל ההיכרויות גדל והאפשרות להיעזר במשרדים אחרים ברחבי העולם וכמובן גם קבלת עבודות מפירמות אחרות החברות ברשת מוכיח את עצמו באופן חד משמעי .

כנסים מקצועיים ללקוחות ועובדים
קיימת נטייה של משרדי ראיית חשבון להתרכז בעבודה השוטפת תחת ההנחה של ניצול זמן מרבי , בתקופה שבה מקצוע ראיית החשבון עומד לעבור טלטלה גדולה – הדרכת עובדים וכנסי לקוחות הינם קריטיים להשתלבות מוצלחת של המשרד במציאות החדשה .
חשוב מאד שהעובדים יקבלו את הכלים הדרושים להשתלבות בעולם החדש וכנ"ל גם הלקוחות .
משרד שלא יעשה זאת ימצא את עצמו תוך זמן קצר כלא רלבנטי ונגרר אחרי המשרדים האחרים .

אימוץ תהליכי ביקורת מתקדמים (כולל כלי AI)
ההכרה במציאות הביקורת החדשה בתחום הביקורת מחייבת השקעה מסיבית בכלי ביקורת חדשים ( בעיקר מחשובים ) ועבודה עם מומחים בתחום שיעזרו למשרד להטמיע תהליכים חדשים בעבודת הביקורת – הן בין עובדי המשרד והן אצל לקוחות המשרד .

תקציב שיווק ומציאת תחום נישה עם ערך מוסף גבוה
השקעה בשיווק הינה מרכיב הכרחי בפעילותו של משרד רואי חשבון מודרני, רואה החשבון חייב להתייחס לעלות השיווק כהשקעה לזמן ארוך ולא כהוצאה שוטפת .

שיווק במשרד רואה חשבון זו תורה שלמה ואינה מהלך פשוט בעיקר עקב מגבלות רגולטוריות שונות ואופי המקצוע .

השקעה בשיווק תאפשר למשרד להגיע לקהלים חדשים ולפעילויות בעלות ערך מוסף גבוה יותר , חשוב לזכור שבעידן ה AI תהיה תחרות קשה יותר על כל לקוח והרווחיות מפעילות סטנדרטית של ביקורת תישחק למינימום – השקעה בשיווק תאפשר למשרד לקרוא נכון יותר את השוק והתמקד בפעילויות רווחיות יותר .

דוחות כספיים ברמה גבוהה עם דגשים בעלי ערך מוסף
לימודי ראיית החשבון מתמקדים בצד החשבונאי בעוד לימודי המיסים מהווים חלק קטן בתוכנית הלימודים , בפרקטיקה המצב הפוך וברוב המשרדים החלק המיסויי תופס את מרבית פעילות המשרד .

זו תפיסה שגויה הפוגעת לאורך השנים ביכולת המשרד לקבל לקוחות מורכבים יותר הדורשים ידע חשבונאי .
בתקופה שבה תעריפי הביקורת ירדו בעקבות יישום טכנולוגיית ה AI – משרד שהפן החשבונאי בו מהווה מרכיב חשוב יהיה מסוגל להתמודד על לקוחות גדולים שיפלטו ממשרדים שלא יתאימו את תעריפי הביקורת לשוק החדש

התאמת התעריפים השוטפים למחיר השוק וגביה עבור מתן ערך מוסף
תעריפי הביקורת נמצאים כבר כעת במגמת ירידה , משרד שלא יתאים את התעריפים שלו לשוק החדש יאבד לקוחות בקצב מהיר ויתחיל תהליך של צמצום הוצאות , פיטורי עובדים והקטנת רווחי השותפים .

חשוב להתאים את תעריפי הביקורת למציאות החדשה תוך אימוץ טכנולוגיות ביקורת מתקדמות והתמקדות בפעילויות בעלות ערך מוסף גבוה ללקוח ושולי רווח גבוהים למשרד .

התמקדות במגזרי פעילות חדשים
כניסת טכנולוגיות חדשות מבוססי AI תתחיל בפעילויות המרכזיות של ענף הביקורת הקלאסית , ולכן צפוי שמשרדים שעיקר פעילותם מתמקדת במתן שירות זה תספוג את הפגיעה הקשה ביותר .

מומלץ לנסות להתמחות במגזרי פעילות מורכבים ומצומצמים יותר בהם צפוי שהפגיעה , אם בכלל , תהיה מצומצמת הרבה יותר ובטווח רחוק יותר , מקצוע ראיית החשבון מגוון מאד ומאפשר התמחות במגזרים ספציפיים , כגון :
נדלן , מיסוי בינלאומי , פרישה וקופות גמל , מגזר ממשלתי , עמותות , תושבים חוזרים , מפעלים מאושרים , ביקורת חקירתית , פינוי בינוי , מענקים ותמיכות ממשלתיים , תאגידים עירוניים , הערכות שווי , פירוקים ופשיטות רגל , תיקי גירושים וירושות , תכניות הבראה , חשבונאות ממשלתיות, ביקורת ממוחשבת , ליווי חברות סטארט אפ ועוד הרבה תחומים אחרים .

התמחות באחד התחומים , במקביל לפעילות המשרד הרגילה , תועיל מאד בטווח הארוך ותאפשר למשרד להגדיל את פעילותו באותו תחום במקביל לירידה הצפויה בתעריפי הביקורת הקלאסית .

לסיכום :

כניסת טכנולוגית ה AI לתחום הביקורת תחייב את משרדי רואי החשבון להתאים את עצמם למציאות החדשה בה תעריפי הביקורת ירדו והרווח מביצוע עבודת הביקורת הקלאסית ישחק.

בכדי לשרוד את התקופה החדשה משרדי רואי החשבון יהיו חייבים להשתנות ולאמץ טכנולוגיות חדשות , להתאים את תעריפי הביקורת , להתמקד בעבודות בעלות ערך מוסף ללקוח , לאמן את צוות העובדים , להרגיל את הלקוחות לכללי עבודת הביקורת החדשה , וכל הזמן לחפש נישות פעילות חדשות .

שיהיה לכולנו בהצלחה !!

 

צור קשר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

Call Now Button