h
London Office
Quick Contact
Image Alt

Standard Left Sidebar

אני לא סופר גדול. בטח לא של רגשות אישיים. כן, בכיתי כשכל אחד מילדי נולד וכשהגיעו לאבני דרך שונות בחייהם, אבל באופן כללי, הרגשות שלי נשמרים בפנים. ולמרות זאת, שלוש פעמים בעבר הרגשתי צורך לתת מילים למחשבות שלי. הראשון היה כאשר אם צעירה, שהיה לי העונג להכיר (כאחות של חברה טובה מימי האוניברסיטה) נפטרה בגיל 27 לאחר מחלה פתאומית, והותירה אחריה בעל ושלושה ילדים קטנים. הפעם השנייה הייתה לפני כשנה, בעקבות רצח שלושת בנות משפחת דיי שמאפרת;  משפחה עם דמיון רב למסלול חי. והפעם השלישית הייתה 10 ימים לתוך המלחמה הנוכחית, שהגיעה עכשיו ל-7 חודשים. אז הצלחתי לראות שלמרות האירועים הנוראיים שראינו

בהתאם לרוח התקופה, הוציאה רשות המיסים הבהרה חשובה בנוגע לתרומת מניות שמטיב עם ציבור התורמים וארגוני הצדקה הישראלים. רשות המיסים הבהירו שניתן לתרום לארגוני צדקה מניות ולהימנע לחלוטין מתשלום מס רווח הון על העברת מניות מצד התורם. באופן זה הערך המלא של המניה עובר בשלמותו לארגון הצדקה וללא ניכוי מס כך שכל הצדדים יוצאים נשכרים. בנוסף, כפי שהיה נהוג עד כה, התורם גם זכאי להחזר מס בגובה של עד 35% מערך התרומה. מאחורי היוזמה המבורכת הזו עומדת JGive, שפנתה לרשות המסים בישראל וביקשה את עזרתה בעידוד תרומות והקלה על ציבור התורמים בישראל ולישראל .JGive, הוא ארגון חברתי ללא מטרת רווח שפיתח תשתיות טכנולוגיות נגישה

החל מה - 05/05/24 ייכנס לתוקף מודל "חשבונית ישראל". לפי המודל החדש רשות המיסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס המוצאות ללקוחות שהינם עוסק מורשה, באמצעות מערכת מקוונת. מספרי הקצאה אלה יידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק, שעומדת נכון לשנת 2024 על 25,000 ₪ (לפני מע"מ) ובהתאם למתווה הרשום בחוק. לצורך תפעול המודל החדש, יש צורך בהגדרות ראשוניות של המערכת שלב א תחילה יש לרשום מישהו בעסק כ-"משתמש על", אותו משתמש, נקרא לו "הנציג" (ניתן להגדיר יותר נציג אחד), רשאי לתת הרשאות לבית התוכנה שבאמצעותה מופקות חשבוניות המס של העסק. בחירת הנציג תעשה ע"י לפי הפירוט הבא: 1.עוסק המורשה- בעל העסק

There's nothing like family   Tomorrow will be Family Day, a day whose purpose is to remind us of the importance of love, support and our family ties. This year, Family Day will be celebrated on Friday, a day that the majority of Israeli society dedicates to quality family time together. And as with most shared Friday meals, despite all the love and reciprocity, arguments and disagreements often arise between family members. And what is true in life, is of course also true in the business world and even more so.   Family Businesses   The success of family businesses is often based on the strong

אין כמו משפחה מחר יצוין יום המשפחה, יום שמטרתו להזכיר לנו על חשיבות האהבה, התמיכה והקשרים המשפחתיים שלנו. השנה, יום המשפחה יצוין ביום שישי, יום שרוב רובה של החברה הישראלית מקדיש לזמן איכות משפחתי משותף. וכמו ברוב סעודות ערב שבת המשותפות, למרות כל האהבה והדדיות לא פעם מתגלעים בין בני המשפחה ריבים, ויכוחים וחוסר הסכמות. ומה שנכון בחיים תקף כמובן גם בעולם העסקים וביתר שאת.   עסקים משפחתיים    הצלחתם של עסקים משפחתיים נשענת לרוב על הסולידיות החזקה, בין ביני המשפחה והמוטיבציה המשותפת להצליח. אך מה קורה שמתחילים להופיע סדקים וכבר קשה להגיע להסכמות יחד?. במצבים בהם חוסר הסכמה עסקית עלולה להתגלע לקרע משפחתי שבוודאי

Call Now Button