h
London Office
Quick Contact
Image Alt

עדכונים לשנת המס החדשה 2024

עדכונים לשנת המס החדשה 2024

דיווח מע"מ עבור עוסק פטור

עוסקים פטורים חייבים לדווח למע"מ את מחזור עסקאותיהם (ללא הוצאות) לשנת 2023 עד ה- 31 בינואר 2024, על מנת לוודא שהם עדין זכאים להמשיך ולפעול תחת ההגדרה של עוסק פטור.
תקרת ההכנסות לעוסק פטור לשנת 2023 עמדה על 107,692 ₪.
אם טרם דיווחתם, ניתן לדווח בטופס הכחול שקבלתם בדואר (או שתקבלו בהמשך).
לחילופין, ניתן לדווח בקלות ובזריזות באתר רשות המסים.
(אם נתקלתם בקושי אנא שלחו אלינו בקשה במייל לכתובת הבאה: Sari.w@aboulafia.co.il
אנא ציינו בנושא המייל את הנושא הבא: סיוע בדיווח הכנסות לעוסק פטור, אנא צרפו למייל את מספר תעודת זהות שלכם וגובה הסכום ואנו נסייע לכם בחובת הדיווח).

במידה ועברתם את תקרת ההכנסה, יש ליצור קשר עם משרדינו בהקדם האפשרי בכדי שנוכל לסייע לכם ולפעול בהתאם.

לתשומת ליבכם תקרת ההכנסות לעוסק פטור עבור שנת 2024 תעמוד על 120,000 ₪.

עוסק זעיר

החל משנת 2024, חוקק מושג של "עוסק זעיר", מושג ששייך למס הכנסה בלבד (כאשר במע"מ, המושגים של עוסק פטור ועוסק מורשה ממשיכים כפי שהם).
עוסק זעיר הינו בעל עסק שמחזור עסקאותיו (כפי שמדווח למע"מ) הינה מתחת לתקרת מחזור לעוסק פטור, קרי, 120,000 ₪ לשנת 2024. יש לציין שגם עוסק מורשה עם מחזור עסקאות מתחת לתקרה יכול להיחשב עוסק זעיר.
ישנם מספר תנאים בכדי להיות זכאי להטבות של עוסק זעיר – בעיקר שהעוסק אינו מעביד, שאין הכנסות ממעביד קיים, שלא יותר מ-25% ממחזור העסק מתקבל מאת קרוב ו/או מעביד קודם (עד 3 שנים), ושלא וויתרת על הסטטוס ב-3 שנים האחרונות.
עוסק זעיר זכאי לנכות ממחזור העסק שלו הוצאות בשיעור קבוע של 30% ממחזור, ללא צורך בהוכחות הוצאות בפועל כלל. יש לציין שכלול בתוך ה-30% את הניכויים שבד"כ מגיע לעוסק בגין דמי ביטוח לאומי וניכויים בגין תשלומי פרמיות לקצבה וכד'. בשלב זה, לא ברור איך הסטטוס משפיע על חובת תשלומי ביטוח לאומי (כולל מרכיב ביטוח בריאות).
בנוסף, עוסק זעיר יהיה פטור מהגשת דוח שנתי מלא לרשויות המס, בהנחה שאין לו סיבה נוספת שמחייב אותו להגיש דוח.
טרם פורסמו הנחיות ברורות לגבי אופן הניהול בפועל, וטכניקת הדיווח. ולכן, בשלב זה, אנו ממליצים לעוסקים להמשיך לשמור הוכחות על הוצאות לשנת 2024.
כאשר יהיה לנו יודע מידע, נעדכן.

* הבהרה חשובה: אזרחים אמריקאים שיש להם עסק, יידרשו להצהיר על הוצאות בפועל לצרכי הדיווח בארה"ב, ואינם יכולים להשתמש בניכוי שישראל מעניקה

חשבוניות ישראל

בהמשך לפרסום האחרון שלנו בנושא חשבוניות ישראל, החל מה -1.4.24 יידרש מספר הקצאה מרשות המיסים להפקת חשבוניות מס. קבלת מספר ההקצאה תתבצע אוטומטית ישירות מהתוכנה איתה מפיקים חשבוניות. כדי להשתמש במנגנון האוטומטי על כל חברה / תאגיד להגדיר נציג המורשה לבצע זאת. הרי הקישור להנחיות למתן הרשאות ללקוחות המשתמשים.

תשלומי מס על שכ"ד

במידה ויש בראשותכם הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל, באפשרותכם לשלם מראש תשלום מס מופחת בשיעור של 10%, שיעור ההנחה יינתן עד ה- 30 בינואר 2024 ויתקבל כל עוד הדירה משמשת לצורך מגורים (כלומר, ההכנסה מדמי השכירות איננה נחשבת כהכנסה מעסק). לתשלום ומידע נוסף.

פטור על דמי שכירות מדירה יחידה

החל משנת 2023, כאשר בעלים של דירה אחת (בלבד) משכירים אותה, ובמקביל שוכרים דירה בארץ לצורך מגוריהם (או משלמים לבית אבות לצורך מגוריהם), ניתן לנכות מדמי השכירות שהתקבלו את סכום השכירות ששולם, עד לתקרה של 90,000 ₪ בשנה.

תשלום מקדמות מס הכנסה

 

באפשרותכם לשלם את המקדמות למס הכנסה בעבור שנת המס 2023, תשלום מבעוד מועד מזכה בפטור מהפרשי הצמדה וריבית. התשלום יעשה באתר רשות המסים באופן עצמאי ויזכה למדרג הנחות לפי המפרט הבא:
תשלום שיתקבל עד ה- 31 בחודש ינואר 2024 יחשב כדיווח במועד ויזכה לפטור ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית.
תשלום שיתקבל במהלך חודש פברואר 2024 יזכה בהנחה של 50% מהפרשי ההצמדה והריבית.
תשלום שיתקבל במהלך חודש מרץ 2024 יזכה בהנחה של 25% מהפרשי ההצמדה והריבית.

תשלום אגרה מופחתת לחברות ושותפויות

באפשרותכם לשלם את תשלום האגרה השנתית לשנת 2024 בתעריף מופחת,
לפרטים נוספים ותשלום כנסו לאתר רשות התאגידים.

חברות עד ה- 31.3.2024 ניתן לשלם אגרה מופחתת בסך 1,262 ₪
החל מה- 1.4.2024 התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של 1,675 ₪.

שותפויות עד ה- 31.3.2024 ניתן לשלם אגרה מופחתת בסך 1,257 ₪
החל מה- 1.4.2024 התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של 1,670 ₪.

תשלום אגרה מופחתת לעמותות

 

עמותות בעלות מחזור העולה על 300 אלף ₪ שימו לב, באפשרותכם לשלם את תשלום האגרה השנתית לשנת 2023 בתעריף מופחת של 1,262 ₪ עד לתאריך ה- 31.3.24, החל מתאריך ה-1.4.24 יעלה התעריף לסכום של 1,675 ₪. את התשלום ניתן להעביר באתר רשות התאגידים או באמצעות הדואר בהצגת מספר העמותה.

עמותות שנמצאות בשנתיים הראשונות לפעילותן ומחזורן הכספי קטן מ- 300 אלף ₪ זכאיות לשלם סכום אגרה שנתית מוזלת על סך 166 ₪, בהתאם להנחיות הרשות, לפרטים נוספים.

עמותות שבין השנים 2017-2019, תקציבן השנתי היה נמוך מ- 300 אלף ₪ ואינן מעסיקות עובדים רשאיות להגיש בקשה לפטור מתשלום האגרה, בהתאם להנחיות הרשות, לפרטים נוספים.

Call Now Button