h
London Office
Quick Contact
Image Alt

יום המשפחה 2024

יום המשפחה 2024

אין כמו משפחה

מחר יצוין יום המשפחה, יום שמטרתו להזכיר לנו על חשיבות האהבה, התמיכה והקשרים המשפחתיים שלנו. השנה, יום המשפחה יצוין ביום שישי, יום שרוב רובה של החברה הישראלית מקדיש לזמן איכות משפחתי משותף. וכמו ברוב סעודות ערב שבת המשותפות, למרות כל האהבה והדדיות לא פעם מתגלעים בין בני המשפחה ריבים, ויכוחים וחוסר הסכמות. ומה שנכון בחיים תקף כמובן גם בעולם העסקים וביתר שאת.

 

עסקים משפחתיים 

 

הצלחתם של עסקים משפחתיים נשענת לרוב על הסולידיות החזקה, בין ביני המשפחה והמוטיבציה המשותפת להצליח. אך מה קורה שמתחילים להופיע סדקים וכבר קשה להגיע להסכמות יחד?. במצבים בהם חוסר הסכמה עסקית עלולה להתגלע לקרע משפחתי שבוודאי יוביל לעוגמת נפש ולעיתים גם להידרדרות עסקים חייבים לעשות סדר!.

כרואי חשבון, אנו זוכים ללוות משפחות רבות במסע העסקי המשותף שלהם. ומצליחים לסייע להם באתגרים שניצבים בפניהם מחוץ ומפנים. עסקים משפחתיים  מוצלחים שזוכים להאריך ימים ולהתפתח הם אותם עסקים שהשכילו להטמיע מנהל תקין בפעילותם ולעדכן אותו תוך כדי תנועה, כך למשל:

  • הקפדה על חלוקת תפקידים  וסמכויות מוגדרות – לכל חבר משפחה יש תפקיד ספציפי ואין ברשותו להתערב בעבודתם של חברי משפחה אחרים.
  • קבלת החלטות משותפות  ושוויוניות על פי הסכמה רחבה וכללים ברורים.
  • קביעת סמכות בורר מוסכמת על כל הצדדים במקרה של מחלוקת עסקית קטנה או גדולה.
  • העברה בין דורית מסודרת  – העברת האחריות מדור המייסדים של החברה, בעודם בחיים לדור ההמשך.

הצוות המקצועי של מחלקת הביקורת במשרדנו פורט הלכה למעשה את הכללים הללו להחלטות אופרטיביות חשבונאיות  שעוזרות ללקוחות שלנו, לא רק לשמור על האיתנות משפחתית והעסקית שלהם אלא גם להימנע מתאונות מס בכל הנוגע להחלטות הקשורות למצבים: של ניזול נכסים, פיצול סוגי מניות בין חברות, ובמצבים של הפרדת פעילויות עסקיות שונות בתוך החברה.

 

אם יש לכם עסק משפחתי או שאתם מתעתדים להתחיל פעילות עסקית משפחתית חדשה

כדאי וחשוב להתייעץ! נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה. 

Call Now Button