h
London Office
Quick Contact
Image Alt

בנקים שווצריים חייבים כסף ללקוחותיהם

בנקים שווצריים חייבים כסף ללקוחותיהם

יתכן ואתה זכאי לפיצוי- 

 

לקוחות שבראשותם חשבונות בנק בשוויץ, ייתכן וזכאים  לפיצוי כספי מהבנקים. ההודעה התקבלה בהתאם לפסיקת בית המשפט הפדרלי בשוויץ, שקבע כי כל לקוח שהשקיע כסף או מנהל נכסים (אג"ח, קרנות, תכניות חיסכון מובנות של הבנק ועוד) בבנק שווייצרי, זכאי לשיפוי בגין עמלות מופרזות שגבו הבנקים מלקוחותיהם.
ממחקר מקיף שנעשה בנושא עולה כי הבנקים השוויצריים לקחו לעצמם זכות לגבות  בין 0.5%-2% מסכומי ההשקעה, ללא הסכמת הלקוחות וללא תלות בביצועים הפיננסיים של ההשקעה. עמלות אלו נקראו "עמלות תחזוקת תיק השקעות" והורכבו מאחוזים משתנים לפי החלטת הבנק. סכומי הכסף השערורייתיים שהצטברו הם השתקפות להתנהלות מנהל לא תקין מצד הבנקים. כך למשל סכום העמלות המצטבר בקופות הבנקים לשנת 2012 עומד על 4.2 מיליארד פראנק שווצרי, ניתן רק לשער מהו הסכום הכולל שנצבר בידיהם לאורך כל השנים.
בשנת 2017 קבע בית המשפט הפדרלי בשוויץ כי הזכות לתביעת פיצוי מהבנקים תתקבל למשך 10 שנים רטרואקטיבית, סכום ההחזר יכול לנוע בין- 25,000-75,000$ עבור כל 1,000,000$ שהושקעו בבנק.
לצערנו, הבנקים לא מחויבים להחזיר את סכומי ההחזר ישירות לחשבון הלקוח, על מנת לקבל את הפיצוי מהבנק, יש להגיש תביעת פיצוי ע"י גורם מקצועי. במידה ויש לכם או לקרוביכם חשבון בנק, בבנק שוויצרי אנא פנו אלינו ואנחנו נסייע לכם לתבוע את זכויות הפיצוי שלכם ולהשיב את הכסף שנגבה מכם במרמה. התשלום על השירות יעשה עפ"י הצלחה בלבד.
Call Now Button