h
London Office
Quick Contact

"קמחא דפסחא" ומניות

בהתאם לרוח התקופה, הוציאה רשות המיסים הבהרה חשובה בנוגע לתרומת מניות שמטיב עם ציבור התורמים וארגוני הצדקה הישראלים. רשות המיסים הבהירו שניתן לתרום לארגוני צדקה מניות ולהימנע לחלוטין מתשלום מס רווח הון על העברת מניות מצד התורם. באופן זה הערך המלא של המניה עובר בשלמותו לארגון הצדקה וללא ניכוי מס כך שכל הצדדים יוצאים נשכרים. בנוסף, כפי שהיה נהוג עד כה, התורם גם זכאי להחזר מס בגובה של עד 35% מערך התרומה.
מאחורי היוזמה המבורכת הזו עומדת JGive, שפנתה לרשות המסים בישראל וביקשה את עזרתה בעידוד תרומות והקלה על ציבור התורמים בישראל ולישראל .JGive, הוא ארגון חברתי ללא מטרת רווח שפיתח תשתיות טכנולוגיות נגישה שמאפשרת להעביר ולנהל תרומות בקלות למגוון ארגוני צדקה בישראל במקביל, ומקלה על התורם להפיק קבלה אחת (המאושרת לשימוש ע”י רשות המיסים) עבור כל תרומותיו שלו במהלך השנה.
אזרחי ארה"ב, במידה ואתם שוקלים לתרום מניות, אנו ממליצים לכם להתייעץ עמנו טרם העברת התרומה, כדי להבין את השפעתה על מצבכם המיסוי.

יצירת קשר

Call Now Button