h
London Office
Quick Contact
Image Alt

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים

עסק או ארגון השואף להתפתח ולהגדיל את נפח הפעילות שלו ימצא את עצמו מול השאלה האם זה כדאי? קבלת החלטה שיש בה סיכון פיננסי מצד אחד, ופוטנציאל רווח מהצד השני יכולה להיות מאוד מבלבלת וסוערת. במחלקת ניהול הסיכונים, אנחנו מסייעים ללקוחותינו לקבל החלטות מושכלות מהפן הניהולי והפיננסי. ובוחנים את פוטנציאל הרווח מול אחוז הסיכון.

סקר ניהול סיכונים הוא ההתחלה הנכונה וחכמה של כל מיזם חדש. הוא מאפשר לבחון את הפרמטרים השונים שמרכיבים את הפקתו של המיזם, להתעכב על נקודות החולשה ולהכין תוכנית פיננסית היקפית שתבטיח את התחלתו והמשכו של המיזם על הצד הטוב ביותר. לרבות כתיבת נהלי בקרה שימזערו סיכונים מיותרים ויתריעו עליהם מבעוד מועד. צוות המומחים שלנו רו"ח יואב אבולעפיה, רו"ח פול סטשבסקי ורו"ח עופר שמואל מלווים עסקים רבים חל"צים ועמותות בוחנים ומנתחים  חד עם הלקוח את החשיפה למוקדי הסיכון השונים במיזם החדש והשפעתו על יציבותו הפיננסית של העסק או הארגון.

 

שירותי המחלקה

  • איתור בחינה וניתוח הסיכונים להם חשוף הארגון ודירוגם
  • בניית תרחישי סיכונים ארגוניים (HEAT MAP)
  • קביעת נהלים עבודה והנחיות  לניהול הסיכונים בארגון
  • ייעוץ וליווי בעלי חברות והנהלות דירקטוריונים בלקיחת החלטה מושכלת
  • כימות מדדי הסיכון לנתונים סטטיסטיים  (KPI's ו-(KRI's והשפעתם על העסק ותפעולו
Call Now Button