h
London Office
Quick Contact
Image Alt

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

מחלקת הנה"ח שלנו מלווה עסקים רבים, בינוניים וגדולים ומסייעת להם באיסוף, רישום ושידור החומר לרשויות המס ובחשבות שכר. אנו עוזרים ללקוחותינו לשמור על תחזוקה תקינה של הפעילות השוטפת: הוצאות והכנסות. ומאמינים שהיא גם ערובה להצלחתו. רישום וסיווג התנועות בעסק, מעניקים ללקוח תמונת מצב של רווח והפסד. ומאפשרים לו לאמוד את מצבו בתום כל חודש.  הצוות מונה מנהלות חשבונות בעלות תעודות הנה"ח סוג  2-3  בהנהלת חיה ויספיש, שותפה ומנהלת חשבונות בעלת  ניסיון של למעלה מ- 30 שנה, בטיפול מגוון רחב של עסקים בעלי היקפים שונים. אנו מקפידים להתעדכן בעדכונים השוטפים מצד רשויות המס ולהבין כיצד הם משפיעים על הפעילויות השונות של הלקוח. השירות ניתן ללקוח באופן חיצוני אך במקרים בהם הפעילות של הלקוח גדלה ועולה הצורך אנו  מעניקים שירותי תמיכה ותפעול ארגוני לחברות המעוניינות להקים בעסק שלהם מערך הנהלת חשבונות פנימי.

שירותי המחלקה

 • טיפול וניהול שוטף של כל ספרי החשבונות, קליטת חשבוניות ובדיקתן. ביצוע התאמות בנק שוטפות. ביצוע התאמות ספקים שוטפות. קליטה ורישום פקודות שכר. התאמת ורישום הכספים המתקבלים. ניהול קופות קטנות.
 • ביצוע התאמות קופות גמל שוטפות.
 • הכנת תיק לביקורת רו"ח לרבות: סגירת התאמת ספקים. התאמת כל החשבונות הקשורים לשכר כולל התאמה לטופס 126. קליטת רכוש קבוע והפקת טופס פחת. ניהול יתרות כרטיסים, מאזניים.
 • טיפול בתשלומים לרשויות המס (מ.ה. מע"מ, ב.ל.), והתאמות מול גופים אלה.
 • ביצוע התאמות מול הפקדות בבנק (מזומנים, המחאות וכרטיסי אשראי). התנהלות מול חברות האשראי.
 • הכנת דוחות רווח והפסד תקופתיים ללקוחות, המשקפים בזמן אמת את מצב העסק

 

 

חשבות שכר

שכר הוא אחד ההוצאות המשמעותיות ביותר בעסק, והוא גם הגורם הדינאמי ביותר. תנאי העסקה של מועסקים שונים, מצבם האישי, תמורות בחוק ועוד. משפיעים על מצב העסק ומאלצים אותו להתמודד מידי חודש, עם סוגיות שכר ודיווחים פשוטים ומורכבים כאחד. צוות המחלקה מסייע ללקוחותינו להתמודד עם כל סוגיות השכר שצפות, ועם חובות הדיווחים והתשלומים לרשויות.  לרבות הפרשות לביטוחי פנסיות וקרנות השתלמות.

שירותי המחלקה

 • יישום הסכמי שכר בין העובד למעביד עפ"י החוזה האישי/הקיבוצי ועפ"י הנחיות החוק.
 • פיקוח על הפרשות נכונות מצד המעסיק למס הכנסה, לקרנות וביטוחים
 • ליווי ובדיקת תהליך הזנה נכונה של נתוני השכר
 • טיפול בתשלומי שכר כגון: תשלומי פנסיה וקופות גמל, פיצויי פיטורין
 • עדכון תנאי ההעסקה והפרשות השכר על סמך חוקים חדשים המועברים בכנסת והחלטות של לשכת רואי החשבון
Call Now Button