h
London Office
Quick Contact
Image Alt

ביקורת פנים, עומק וביקורות מיוחדות

ביקורת פנימית, עומק וביקורת מיוחדות

מחלקת הביקורת הפנימית במשרדנו מסייעת לארגונים וחברות רבות, לבחון את התהליכים הפנים ארגוניים וההתנהלות הפיננסית הכללית. ביקורת הפנים כולל ביקורת עומק וביקורת מיוחדות לפי הצורך. תהליכים אלו אמורים לעקוב אחרי מנהל תקין, שהוגדר בראשית דרכו של הארגון. לרבות התנהלות במסגרת הוראות החוק, שימוש תקין וחסכוני במשאבים הפיננסים של הארגון, וקביעת נהלים שניתן לקיימם בפועל.

המומחים שלנו בהנהלת רו"ח פול סטשבסקי מעניקים את שירותי ביקורת הפנים, במגוון דרכים הן כמבקרי פנים בלתי תלויים והן כחברי/ יו"ר  ועדות ביקורת הפנים בתוך הארגון. השירות ניתן בעיקרו לעמותות, חל"צ וארגונים ללא מטרת רווח אך גם לחברות פרטיות.
תפקידנו כישות מקצועית ואובייקטיבית לוודא שאכן הארגון עוקב אחרי הפרוטוקול, אך גם להציע דרכים לייעול ושיפור התהליכים. לייעץ ולהגדיר יחד נהלים חדשים, שייקלו על התפעול ויחסכו בכספים. הבקרה הפנימית היא כלי חשוב והכרחי המוודא שמשאבי הארגון ונהליו אכן משרתים את מטרת העל שלמענה פועל הארגון, ניתן לכנותה שומר הסף הפיננסי והניהולי של הארגון ותפקידה למנוע מצבים של בזבוז שחיתות ואבדן.

בין לקוחותינו ארגונים רבים ללא מטרות רווח מהגדולים בארץ ובחו"ל. צוות המומחים שלנו יודע לתת מענה לארגונים, שמוקדי הפעילות שלהם פרוסים ברחבי העולם. ודורשים לא רק עבודה סימולטניים עם המוקדים השונים, אלא היכרות עם השפעות המס של המדינות השונות, על העובדים והארגון.

ביקורת פנימית בארגונים וחברות בארץ ובחו"ל

בישראל כל גוף ציבורי בעל מחזור שנתי שלמעלה מ- 10 מיליון ₪ מחויב למנות מבקר פנימי. ולכן שירותי ביקורת הפנים נדרשים בכמעט כל עמותה וחל"צ. בשנים האחרונות שירותי הביקורת במחלקה הפכו להיות כלי גם עבור חברות פרטיות, למגוון רחב של ענפי תעשייה שונים. חברות בינלאומיות בעלות סניפים רבים  ברחבי העולם המחויבות לדיווח עבור חברת האם. מוצאות את עצמן פעמים רבות במצב של אי סדרים. במצב זה הבקרה הפנמית מסייעת ומוודא קיום מנהל תקין בכל סניף ובחברת האם. מומחי המחלקה שלנו מסייעים לחברות פרטיות רבות לנתח את תהליכי העבודה שלהם. לכתוב נהלים פיננסים. לבנות תשתית מנהלתית תקינה. ולהתייחס גם לחוקי המס השונים במדינות השונות והשפעתן על הסניפים וחברת האם. בהמשך אנו עוזרים לבדוק ולפקח  שהתהליכים נעשים בפועל.

 

שירותי המחלקה

  • בדיקות תקציב, תוצאות מול תקציב, דוחות הנהלה פנימיים
  • פרוטוקולים ודוחות כספיים של הארגון.
  • עריכת ביקורות עומק והכנת הארגון כתגובה לביקורת של רשם העמותות
  • כתיבת נהלים חדשים לניהול הארגון ולאופני הדיווח הפנים ארגוניות המתקיימות בו
  • בדיקת שכר, הסכמים והפרשות. אודות ההעסקה של עובדים בארגון לרבות תנאי עובדי קבלן משנה, ועובדים המתגוררים בחו"ל
  • הוצאות ונהלי רכש פנים ארגוניים לרבות רכישות מקוונות.
  • בדיקות התקשרות הארגון עם ספקים שונים וחשיפת הסיכונים
  • בדיקות אופציות ניירות ערך והשקעות של ארגונים
  • ביקורת SOX
Call Now Button