h
London Office
Quick Contact
Image Alt

חשבות לחברות רב לאומיות

חשבות לחברות רב לאומיות

חברה רב לאומית שפותחת סניף בישראל, נתקלת בצורך לנהל את הספרים בצורה שונה ממקום מושבה של חברת האם. חובת הדיווח ושידור האינפורמציה מחייבת את החברה לנהל את הספרים של הסניף המקומי לפי החוק הישראלי וכך חושפת אותה לחובות ולתהליכים חדשים. משרדנו מלווה עשרות חברות רב לאומיות שהחליטו להקים פעילות בארץ. ועוזרת להם בפעולות האיסוף הרישום והדיווח מול חברת האם בחו"ל. ומול הרשויות בארץ ובחו"ל. תהליכי הנהלת החשבונות וחשבות השכר שונים במוקדים שונים בעולם. ויש לעשות להם תיווך פיננסי והתאמות. כך למשל אנו מסייעים בחישוב שכרם של עובדים מחו"ל, בהתאם לחוקי המס בישראל ובמדינה שבה נמצאת חברת האם.

 

שירותי המחלקה

 • תכנון של אסטרטגיית מיסוי לפני תחילת הפעילות ופיקוח ותוך כדי התקדמותה
 • ניהול הדיווחים הכספיים במטבע מקומי ובמטבע זר
 • מתן עדכונים פיננסים, עסקיים ומיסויים שוטפים על מצבה של החברה
 • טיפול שוטף מול כל רשויות המס ורשויות ממשלתיות במידת הצורך לרבות ביצוע תשלומים והעברת דיווח חודשי
 • סנכרון מול רואה חשבון מבקר ועו"ד של החברה
 • תכנון תהליך עבודה פיננסי מיטבי לביצוע תשלומים לעובדים, לספקים וגורמים נוספים במידת הצורך.
 • הכנת דוח כספי חודשי באנגלית ועברית
 • סיוע בעריכת הסכמי העסקת עובדים
 • הנהלת חשבונות מקיפה הכוללת חשבות שכר ותפעולה לרבות הכנת תלושי שכר
  מתורגמים לאנגלית עבור חברת האם בחו"ל
 • ריכוז והכנת הדוחות הכספיים לרואה חשבון מבקר של החברה
צור קשר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

Call Now Button