h
London Office
Quick Contact
Image Alt

ביקורת לחברות רב לאומיות

ביקורת לחברות רב לאומיות

מחלקת הביקורת שלנו מעניקה שירותי ביקורת  ודוחות כספיים, לחברות רב לאומיות רבות, שהחליטו לפתוח סניף בישראל. בחינת המצב הפיננסי של הסניף המקומי, דורשת הבנה מיוחדת והתייחסות פיננסית רחבה הלוקחת בחשבון את שתי מערכות ההתנהלות, החובות, החוקים והמיסוי של ישראל ושל המוקד הנוסף בעולם שבו יושבת חברת האם.

שירותי הביקורת שלנו נעשים בהתאם: לתקינה הישראלית, התקינה הבינלאומית (IFRS), והתקינה האמריקאית (US GAAP).

המומחים שלנו בקיאים בחובות הדיווח בישראל ובמקומות נוספים בעולם. ובעלי יכולת לשלב בין  מערכות המס בישראל ובמוקד נוסף.  ניהול מערך ביקורת הכספים של חברות רב לאומיות הפותחות סניף מקומי. דורש תיווך פיננסי והתאמות בנושאים רבים. המומחים שלנו מעניקים שירותי ביקורת הכוללים את כל התאמות בכל צומת פיננסית נדרשת. ויודעים גם לתכנן את המסלול מבעוד מועד כדי להימנע מבעיות וכשלים.

עבודת הביקורת שלנו משקפת את התמונה הכוללת של מצב העסק ואת מעמדו מול החוקים המקומיים, מול חברת האם ומול חוקי המס במדינת המקור. באופן זה אנו מעניקים ללקוחות שלנו את השירות הטוב ביותר, בבואם לבחון את נקודות החוזק והחולשה הפיננסים. ומעניקים ייעוץ מקצועי וחוות דעת חשבונאיות לגבי אפשרויות צמיחה, ניהול חכם, ובניית צעדים מושכלים לעתיד בארץ ובחו"ל.

 

שירותי המחלקה

 • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים
 • עריכה של הדוחות הכספיים
 • פתיחת חברה בע"מ
 • יעוץ מיסויי וייצוג שוטף מול רשויות המס במגוון נושאים
 • ליווי תהליכי מיזוגים ורכישות של חברות
 • הכנת תשקיפים וליווי שוטף לחברות היוצאות להנפקת ניירות ערך בארץ ובעולם
 • יעוץ חשבונאי שוטף עם הבנה במגוון רחב של פעילויות וסקטורים עסקיים
 • יעוץ חשבונאי בנושא התקינה הבינלאומית (IFRS)
 • יעוץ בנושא התקינה האמריקאית (US GAAP)
 • מתן חוות דעת מקצועיות
 • בדיקות נאותות, בדיקות כדאיות וניהול סיכונים
Call Now Button